Zpracování osobních údajů – GDPR

Firma Jaroslav Robert – OSVČ, se sídlem Skácelova 45, Brno, IČ: 74486446 (dále jen „Správce“) v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) zpracová a uchová tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
název a sídlo společnosti
IČO
DIČ
e-mail
telefonní číslo
adresa trvalého bydliště
popř. rodné číslo

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky, reklamačního řízení, dodání zboží nebo poskytování služby a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Správce a pro ochranu oprávněných zájmů Správce je povinné. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas, nicméně proti zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů Správce je možné podat námitku. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Zpracovatelé plateb
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době firma nevyužívá.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás (viz kontakt) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 01. 2019.

Kontakt

Sídlíme v Brně, ale pohybujeme se po celé ČR.
pin_drop

Napište nám

info@blacktree.cz
24/7

phone

Zavolejte nám

+420 736 787 451
Po - Pá, 9:00-17:00

Napište nám